Spedizione gratuita: in Italia per ordini oltre i 90€; in Europa, USA e Canada oltre i 190€!
,

超精细水彩玛雅蓝

单颜料超精细水彩玛雅蓝

水彩有半块和全块

Out Of Stock

Descrizione

来自中美洲艺术传统的蓝色。它是将植物性靛蓝固定在白粘土上制成的。深蓝色带灰色阴影。

代码: MB

颜料:高岭土靛蓝

C.I.: N/A

明度: BWS 6/8

透明度: 半透明

: 5